Særligt for institutioner - Aktiviteter og udstillingsbesøg

FORBEREDELSE OG LÆRING

Til projektet er der udviklet en aktivitets- og fortællebog, der har sammenhæng med den pædagogiske læreplan og som udleveres gratis til de institutioner, der besøger museet.

FORBEREDELSE

Inden forløbet skal I orientere jer i aktivitets- og fortællebogen.

DANNELSESMÅL

Kulturelt medborgerskab ved børnenes interesse, idéer og viden om det sted de bor.

LÆRINGSMÅL

Ny viden om byen som fællesskab. Ny viden om genstande som kilder til historien.
Rød tråd: Skygningerne, der bor i den by, der kan opleves i udstillingen.


DER TILBYDES TO FORSKELLIGE AKTIVITETSFORLØB MED EN MUSEUMSFORMIDLER OG ÉT PÅ EGEN HÅND

består af en byvandring og et efterfølgende besøg i udstillingen, hvor der er en fællesaktivitet i form af sang eller læringsaktivitet samt efterfølgende tid til at lege. Ultraforløbet er mest målrettet børnehaver og indskolingen og varierer tidsmæssigt alt efter gruppens alder.

Deltagere min. 8 maks. 15 børn.

Varighed: Børnehaver små: ca. 60 min.

Børnehaver store samt indskoling: ca. 90 min.

I forløbet indgår en kort pause, hvor I kan spise jeres medbragte snack eller madpakke.

består af besøg i udstillingen, hvor der er en fællesaktivitet i form af sang eller læringsaktivitet samt efterfølgende tid til at leg.

Mediumforløbet er mest målrettet vuggestuer, børnehaver og indskolingen og varierer tidsmæssigt alt efter gruppens alder.

Deltagere min. 8 maks. 15 børn.

Varighed: Vuggestuer: ca. 45 min.

Børnehaver små: ca. 60 min.

Børnehaver store: ca. 60 min.

består af et besøg i udstillingen på egen hånd med støtte fra den dertil hørende  aktivitets- og fortællebog.

Deltagere min. 8 maks. 15 børn.
Varighed: ca. 60-90 min. for alle grupper