Om samlingen

 

Om samlingen

Middelfart Museums Psykiatriske Samling rummer en stor mængde kunstværker, hvis ophavsmænd i kortere eller længere tid har været patienter på Sindssygehospitalet i Middelfart eller i behandling under Distriktspsykiatrien. Udstillingerne i Psykiatrisk Samling koncentrerer sig imidlertid om andre sider af psykiatrihistorien, og derfor har vi valgt kun at ophænge et lille udvalg af kunstværkerne i selve udstillingen. Istedet har vi valgt at gøre dele af samlingen af patientkunst tilgængelig for vore besøgende i elektronisk form.

 

Om kunstnerne

Så godt som alle kunstværker i samlingen af patientkunst er udført af kunstnere, som i kortere eller længere tid har været patienter på Sindssygehospitalet i Middelfart eller i behandling under Distriktspsykiatrien. I nogle tilfælde er kunstværkerne blevet til under en indlæggelse, oftest som led i en terapeutisk behandling. Andre kunstværker er blevet til uden for Hospitalet, men er siden foræret til samlingen af kunstneren selv eller hans eller hendes arvinger.

 

I samlingen findes også flere kunstværker, som kunstneren selv har foræret til hospitalets personale som en personlig gave. Senere er disse så kommet til Psykiatrisk Samling. Endelig rummer samlingen enkelte værker, som er udført af ansatte på Hospitalet.

 

Anonymitet

Den omstændighed, at et kunstværk befinder sig i Psykiatrisk Samling, røber således næsten altid den væsentlige og strengt personlige oplysning om dets ophavsmand, at han eller hun på et tidspunkt har været under psykiatrisk behandling. Akkurat som hvis man fik lov at kigge i hospitalsjournalerne.
Den slags oplysninger må naturligvis ikke offentliggøres, og i dette tilfælde er de omfattet af både Persondataloven og Sundhedsloven. Derfor er langt de fleste kunstnere i denne samling anført som anonyme, også selv om mange måske kan genkende deres værker.


Kun i de få tilfælde, hvor billederne er mere end 75 år gamle, vil ophavsmandens navn være offentligt tilgængeligt i registreringen af samlingen af patientkunst.

Denne hjemmeside anvender cookies

For yderligere detaljer omkring disse og om hvordan du håndterer dine indstillinger, se vores Cookie Politik.

Jeg accepterer cookies