Historien om Antoinette

 Gruppearbejde:

 

Opgave 1


Antoinette blev indlagt som 17-årig. Hun havde haft en svær pubertet og havde sikkert problemer med overbeskyttende forældre, der var nervøse over hendes adfærd.
Overvej hvor lægen har sine oplysninger fra. Hvad var det forældrene især var bekymrede over?
Antoinette levede og døde i et samfund, som var meget anderledes, end det I kender. Måske var hun "født i en forkert tidsalder" og var måske mere vild end de andre piger og vildere end hendes forældre måske brød sig om.

Diskuter i klassen:

Vi kan ikke afgøre, om hun virkelig var syg, men I kan lege med tanken og overveje, om den måde samfundet er indrettet på - de normer der er gældende - kan have betydning for opfattelsen af, at hun var anderledes.
Diskuter hvordan man ville opfatte hendes opførsel i dag.
Er det f.eks. i orden at en pige på mere end tyve år mødes og går ture med drenge om aftenen?
Er det i orden at stå i vinduet og råbe til folk?
Ville hendes måde at være på give unge piger problemer i dag?

 

 

Individuel opgave:

 

Opgave 1

 

Prøv ud fra oplysningerne i teksten at beskrive Antoinettes måde at være på. Hvilke symptomer havde Antoinette på, at hun efter lægens mening måtte have en psykisk lidelse?

Skriv dem op i listeform fra 1, 2, 3 osv.

Er der træk ved pigen, som i dag opfattes som normale i forhold til den udvikling man ser i puberteten?

Sådan skriver Netdoktor om puberteten i dag:
"Puberteten kan være en langsom og rolig forandring, men som oftest er der tale om en voldsom og lidelsesfuld proces, hvor den unge kæmper for at finde sig selv og sin identitet og tage stilling til, hvad han eller hun mener og står for. På samme tid skal man afprøve, hvad man duer til". Se evt. mere på Netdoktor

 

 

Historien om Christian 

 

Gruppearbejde: 

Opgave 1


Undersøg, hvilke ændringer Christian må have iagttaget i det liv, han levede indenfor murerne (nye eller anderledes behandlingsformer, ændringer i kost, indretning, andre patienttyper osv.)
I kan undersøge og beskrive om patienterne f.eks. fik nye muligheder, nye behandlingstilbud og friheder i perioden? (Søg oplysninger her på siden)

 

Opgave 2


I sine sidste år boede Christian på et botilbud i Middelfart. Botilbuddet blev oprettet i 1989 til de ældre patienter, der havde været indlagt på sindssygehospitalet i en lang årrække.
Overvej hvorfor man oprettede et botilbud til netop disse patienter?
I Christians journal står der f.eks. at han godt kunne klare sig selv, så hvorfor kunne han ikke bo i egen lejlighed?

 

 

Individuel opgave: Opgave 1 
I den tid Christian var indlagt blev han udsat for flere forskellige behandlingsmetoder. Lav en liste over hvilke behandlingsmetoder Christian fik under indlæggelse og prøv at forklar hvad de forskellige behandlinger gik ud på.Skriv så vidt muligt årstal for anvendelsen, så metoderne kan placeres i den rigtige tidsmæssige rækkefølge. (Se under "Behandlingsformer")Søg evt. inspiration på Psyknet.dkVurder ud fra teksten om de forskellige behandlingsmetoder virkede på Christian.

 

 

 

Historien om Jens Axel

 

Gruppearbejde: 

Opgave 1


Hvilke muligheder havde man i forhold til behandling af Jens Axel Jensen, da han blev indlagt i slutningen af 1800 tallet?
Hvordan er behandlingen lykkedes? (Vurder selv og kom med eksempler fra teksten, der understøtter din vurdering)

 

 

Individuel opgave: 

Opgave 1


I Jens Axels journal står der, at han ikke ved hvem Hitler er.
Hvilke andre historiske begivenheder eller store opfindelser er Jens Axel gået glip af?
Lav en tidslinie fra 1890 - 1957. Noter og tegn herpå vigtige historiske begivenheder og evt. opfindelser, som kom frem i perioden.
Brug oplysninger fra din historiebog eller find oplysninger f.eks. på nettet.

 

Opgave 2


Forestil dig, at Jens Axel var en ung mand, der blev syg på samme måde i dag.
Hvordan tror du han liv så ville forme sig?
Søg viden i afsnittet "Efter 1950" og skriv en kort historie om Jens Axel tilværelse i dag.

 

 

 

Historien om Sofie

 

Gruppearbejde: 

Opgave 1


Overlægen skriver at:
"Den behandling Frøken Skotte har modtaget, helt igennem har svaret til de forholdsregler hendes sygelige tilstand medførte". Hvilke behandlingsmuligheder havde man i 1908, da Sofie Skotte var indlagt?
(Se mere under Diagnoser og Behandling).

 

Opgave 2Sofie Skotte klager over mishandling af patienterne på hospitalet, og lægen skriver, at det er et udtryk for behandling. Læs Sofie Skottes og læge Agner Helwegs opfattelser af forløbet. Hvordan får behandlingen hende til at føle? Hvilke argumenter bruger lægen for anvendelsen af tvang?
Hvordan ville du/I opfatte den situation, at man fx er fastspændt med et bælte i en seng uden mulighed for at komme fri. Kan dette tolkes som både behandling og mishandling?
(Hvis I har arbejdet med opgave 1). Diskuter behandlingen fra både Sofie Skottes og lægens synsvinkel. 

Denne hjemmeside anvender cookies

For yderligere detaljer omkring disse og om hvordan du håndterer dine indstillinger, se vores Cookie Politik.

Jeg accepterer cookies