Gruppeopgaver:


Opgave 1

Opsynsfolkene var som alle tjenestefolk underlagt Tyendeloven indtil 1921.
Undersøg, hvad det betød for deres ansættelse. Kunne de f.eks. sige op hvis de var utilfredse med arbejdet? Og hvad var en skudsmålsbog?
Søg f.eks. oplysninger på Plads Til Os Alle


Opgave 2

I dag taler man om at det er vigtigt at patienter får omsorg, hvor personalet f.eks. har tid til at snakke og holde hånd, hvis patienten har brug for det. Diskuter i gruppen, hvad omsorg kan være, og hvorfor det er vigtigt at få omsorg. Hvad har I f.eks. brug for hvis I er kede af det?
Læg mærke til, hvor mange ting opsynsmanden skulle sørge for i løbet af en arbejdsdag i 1910, og hvor meget fritid han havde. Diskuter hvor meget tid og overskud I mener opsynsfolkene kunne have til omsorgen for patienterne.


Opgave 3

Peter Sabroe skrev, at det var systemet, hvor opsynsfolkene fik en dårlig løn, dårlig uddannelse og dårlige forhold, der "forråer og forsimpler".
Hvad tror I han mente med de ord? Diskuter hvorfor I tror, at nogle af opsynsfolkene behandlede patienterne dårligt. Tror I der kunne være lignende sager med dårlig behandling af patienter i dag? Diskuter hvorfor/hvorfor ikke.

 

 

Opgave 4

Diskuter inddelingen af patienterne i forskellige klasser. Var det rimeligt? Hvad kan begrundelsen være for denne opdeling? (Brug din viden om historiske perioder og undersøg de sociale forhold og muligheder for offentlig hjælp)
Diskuter, om der andre steder i samfundet eller i sundhedsvæsenet stadig findes forskelle i de tilbud, man tilbydes - fx i forhold til patienters økonomi?

Denne hjemmeside anvender cookies

For yderligere detaljer omkring disse og om hvordan du håndterer dine indstillinger, se vores Cookie Politik.

Jeg accepterer cookies