<< Tilbage til Gode historier fra Middelfart

 

Middelfarts rådhuse 2 - Kappelsbjerg og Østre Anlæg

Af arkivmedarbejder Lisbeth Vognsen, august 2017.

 

I 1947 købte Middelfart Kommune parkanlægget Kappelsbjerg ved Østergade. Siden kom to af byens rådhuse til at ligge på dette sted; først rådhuset fra 1969 og så det nye rådhus fra 2017. I det følgende fortælles om anlæggets historie, der både omfatter et middelalderligt kapel, en mose, en kirkegård og en park.

Når man i gammel tid skulle til købstaden Middelfart fra Bogense eller Odense, kørte man det sidste stykke inden byporten Østerport langs kysten ad en sandet strandvold. Her lå på en bakke et kapel, ”Hellig Kors Blok udenfor Medelfar.” De vejfarende kunne her lægge en skilling, og navnet Kappelsbjerg stammer herfra.

Mod syd lå en mose, som den senere byfoged og justitsråd Sommer lod inddæmme på et tidspunkt før år 1800. På denne byfogedens eng anlagdes det første stykke af en ny hovedvej mod Odense i årene 1800-1811. Vejforløbet hedder i dag Østergade og Odensevej. Og i 1819 blev en ny kirkegård indviet på byfogedjorden. Folk syntes, at den lå for afsides langt uden for byen og foretrak familiegravstederne ved kirken. Så det var mest fattige, der blev begravet her. Folk benyttede kirkegården til spadsereture; her var plantet en del træer, heraf nogle hængepile.

Under den Slesviske Krig 1848-50 blev 72 soldater begravet på kirkegården. En middelfarter, som var emigreret til Amerika, skrev i et vers:
Svenske, norske, her I hvile,
under dunkle tårepile
fandt I eders sidste havn.
Danmark tog jer kært i favn.

I 1851 blev kirkegården nedlagt og kaldtes derefter i daglig tale for ”Krigeranlægget”. Grosserer Rasmussen fra Bro Humlemagasin havde en grusgrav i området og bekostede omkring 1880 anlægget af gange og bevoksning. Træerne, der var plantet i 1819, var nu velvoksne.

I 1947 købte kommunen anlægget af Middelfart menighedsråd. Det blev bl.a. brugt, når man afholdt børnehjælpsdage, og i 1955 indviede kong Frederik 9. et fint lille anlæg ud mod Østergade, hvor der stod en buste af hans far, Christian 10.

Købet af anlægget – Krigeranlægget eller Østre Anlæg – var gjort med henblik på byggeri af et nyt rådhus, men der skulle gå nogle år...

Udsigt over Krigeranlægget, 

postkort ca. 1900.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.C. Hansens kulplads med Krigeranlægget i baggrunden, ca. 1930.


 

Denne hjemmeside anvender cookies

For yderligere detaljer omkring disse og om hvordan du håndterer dine indstillinger, se vores Cookie Politik.

Jeg accepterer cookies