<< Tilbage til Gode historier fra Middelfart

Middelfarts rådhuse 3 - Det nye rådhus fra 1969

Af arkivmedarbejder Lisbeth Vognsen, august 2017.

Da Middelfart Kommune i 1947 havde købt Østre Anlæg/Krigeranlægget, var det med henblik på at bygge et nyt rådhus. Efter overenskomst med staten skulle administrationen fraflytte rådhuset i Algade 6 i 1950. Der kom dog til at gå mere end 20 år, inden et nyt rådhus kunne indvies.


Da Middelfart fik sin første folkevalgte borgmester, Ehlert Nielsen, i 1918, fik han borgmesterkontor i lejede lokaler i bygningen på hjørnet af Østergade og Kappelsbjergvej. Senere blev der borgmesterkontor i gasværksbestyrerens nedlagte lejlighed, og også administrationen flyttede noget efter til Gasværksvej i gasværkets administrationsbygning; i Algade 6 var der byråds- og udvalgsmøder. Men efter 1950 måtte byrådsmøderne holdes i Vestre Skoles lærerværelse.


I 1960'erne forventedes en kommunesammenlægning, og det ville kræve udvidede lokaliteter. Man enedes om at bygge nyt rådhus i Østre Anlæg; man havde ca. 1 million kr. i A.C. Hansens fond til at finansiere byggeriet. (A.C. Hansen havde stiftet fonden til køb af Hindsgavl).


Hans efterkommer, Thor Hansen, nægtede at afgive sit stykke jord, der lå ved anlægget, og hvor han havde det familieejede brændselsfirma. Da man lovede ham at hædre bedstefaderen A.C. Hansen med en mindeplade, samt at han kunne være med i grundstensnedlæggelsen, gav han sig. Der opstod imidlertid et andet problem. General Motors havde tidligere købt et areal af Østre Anlæg med den tilbagekøbsklausul, at han skulle flytte, hvis der skulle bygges rådhus. Det var firmaet ikke meget for, men problemet blev ordnet ved, at kommunen købte bygningerne, og de indgik i en ny brandstation til afløsning af den gamle i Jernbanegade. Endelig købte man et stykke jord, hvor DSB opbevarede telefonpæle – kaldet ”Bjælkekroen”, da farende svende mødtes der og fik sig en øl.


Arkitekt Jørgen Frederiksen tegnede rådhuset, der skulle være en morgengave fra og til folk i de samlede kommuner, Middelfart, Vejlby-Strib, Kauslunde-Gamborg og Fænø.


Ikke mange beslutninger om byggeriet krævede afstemninger i byrådet – dog måtte man stemme om farven på murstenene – røde eller gule? Gul vandt.


Rådhuset blev færdigt og indviet i 1969 under festlige former og var klar til kommunesammenlægningen i 1970.
Da man byggede storkommunens nye rådhus på grunden i 1969, stod der stadig nogle af de gamle træer fra 1819 tilbage. De indgik i omgivelserne med beplantninger, trapper og skulpturer.

Litteratur

Jensen, Herman: Middelfart – 75 år med folkevalgt borgmester, 1993.
Denne hjemmeside anvender cookies

For yderligere detaljer omkring disse og om hvordan du håndterer dine indstillinger, se vores Cookie Politik.

Jeg accepterer cookies