<< Tilbage til Gode historier fra Middelfart

<< Tilbage til 100 år med folkevalgte borgmestre 1918-2018

 

Historien om Middelfarts borgmesterkæde

Af arkivleder og museumsinspektør Kristian Buhl Thomsen, juni 2018.

 

Middelfarts borgmesterkæde er fremstillet i 1969 som en gave fra Turistforeningen for Middelfart og omegn. Idéen opstod hos Turistforeningen i 1968, hvor der blev udarbejdet tre skitseforslag. Foreningens bestyrelse lagde sig fast på ét af forslagene dekoreret med marsvin og det historiske byvåben med et sejlskib og bølger.

Traditionen med borgmesterkæder stammer fra Tyskland og går tilbage til 12-1300-tallet, hvor kæden var et symbol på værdighed hos borgmesteren – en værdighed, som senere kunne gives videre til den næste borgmester. I Danmark findes der eksempler på borgmesterkæder i København i 1600-tallet, men generelt var det først i det 20. århundrede, at borgmesterkæder blev almindelige i Danmark. Gentofte var i 1934 den første danske kommune, der fik en borgmesterkæde. I 1953 fulgte Frederiksberg og Odense efter. Med kommunalreformen i 1970 kom det store gennembrud, hvor borgmestrene i langt de fleste danske kommuner fik kæder.

Det var også på den tid, at Middelfart fik sin kæde. Kæden blev fremstillet af guldsmed Kirsten Rinø med hjælp fra N. P. Jørgensens Maskinfabrik. Den blev overrakt til kommunen i forbindelse med indvielsen af det nye rådhus i 1969 (nedrevet 2015 for at give plads til det nuværende rådhus fra 2017). Den første til at bære kæden var borgmester Herman Jensen, der senere har omtalt den i sin bog Middelfart – 75 år med folkevalgt borgmester fra 1993. Efter strukturreformen i 2007, hvor Middelfart, Nørre Aaby og Ejby Kommuner blev sammenlagt, er brugen af kæden fortsat i den nye fælles kommune.

Nedenstående er afskrifter fra bestyrelsesprotokollen fra Turistforeningen for Middelfart og omegn vedr. fremstillingen og overrækkelsen af borgmesterkæden:

4. oktober 1968
Turistforeningens formand Erik Tholstrup omtalte en tidligere beslutning om at skænke en borgmesterkæde i guld. Der var sendt tre forslag, og bestyrelsen var enige om, at et forslag til en kæde dekoreret med marsvin var det bedste. Det blev vedtaget at tage spørgsmålet op ved det næste bestyrelsesmøde og så tage endelig beslutning.

6. maj 1969
Formanden redegjorde for borgmesterkæden, og der var almindelig tilfredshed med udkastet.

18. september 1969
Formanden fremviste borgmesterkæden og omtalte overrækkelsen ved rådhusindvielsen.

3. december 1969
Formanden ønskede at drøfte overrækkelsen af kæden ved rådhusindvielsen mandag d. 8. december 1969. Det blev vedtaget, at formanden overrækker kæden til borgmesteren.


Borgmester Herman Jensen bærer kæden i forbindelse med overrækkelsen i 1969. Ukendt fotograf, Middelfart Byarkiv.

 

 

Kilder og litteratur

 

Litteratur
Jensen, Herman: Middelfart – 75 år med folkevalgt borgmester, 1993, s. 86.


Middelfart Byarkiv
A98/2: Turistforeningen for Middelfart og omegn, bestyrelsesprotokol 1953-1979.
A304: N.P. Jørgensens Maskinfabrik. Notering i registreringen.
B5967: Borgmester Herman Jensen viser borgmesterkæden frem. Notering i registreringen.

 

 

 

Denne hjemmeside anvender cookies

For yderligere detaljer omkring disse og om hvordan du håndterer dine indstillinger, se vores Cookie Politik.

Jeg accepterer cookies