Oldermand Kenneth Brøndlund med laugsladen fra 1846. 2010.

Marsvinjægerlaugets lade (skrin) benyttedes til at opbevare protokollen og vigtige dokumenter. Den stod foran oldermanden på bordet, når der var laugshus. Middelfart Museum er besiddelse af to sådanne laugslader.
 
Den ældste lade er en mere simpel grønmalet kasse. På låget, der har en rød kant, er der malet et marsvin indrammet af en laurbærkrans. På ladens forside er med hvide bogstaver malet en påskrift: Lahden for Marsviin Jægerne Middelfart Anno 1822. På lågets indvendige side er forbogstaverne på laugets medlemmer i samme år påmalet. Nedenunder kan skimtes en tidligere påmaling med tidligere jægeres forbogstaver.
 
Denne ældste lade stammer sandsynligvis fra 1749, idet der findes en kvittering til lauget fra den lokale maler S.J. Straalburg, der havde malet laden grøn og med forgyldning på låget.
 
Den nyeste lade blev anskaffet af marsvinjægerne i 1846. Den er noget større og fornemt udført af den lokale snedkermester Jacobsen. Den er i poleret egetræ med et udskåret marsvin på låget. Den lokale gørtler Grønning har udført de fire messingløvefødder og de to messinghanke. Laden har tre forskellige låse med tre tilhørende nøgler. Den ene nøgle skulle oldermanden have, medens de to øvrige nøgler var til to bisiddere.