Diagnosegrupper

 

Overordnet kan psykiske sygdomme i dag inddeles i ti grupper:

Depression eller maniodepressiv sygdom.
Nervøse og stressrelaterede tilstande.
Spiseforstyrrelser, søvnforstyrrelser, seksuelle forstyrrelser.
Sygdomme, hvor der er en fysisk skade eller fejl i hjernen.
Sygdomme der skyldes fysisk påvirkning af hjernens nerver.
Psykoser, som er egentlige sindssygdomme, f.eks. skizofreni.
Personlighedsforstyrrelser.
Mental retardering.
Medfødte psykiske udviklingsforstyrrelser.
ADHD (DAMP).

Opdelingen er hentet fra hjemmesiden www.tabu.dk, hvor du kan læse mere om, hvad det vil sige at have en psykisk sygdom.

Som det ses, spænder diagnosegrupperne over mange former for sygdom. Nogle psykiske sygdomme er medfødte, andre skyldes misbrug af alkohol og stoffer, mens andre opstår, uden at lægerne rigtig kan forklare hvorfor. Der er også stor forskel på, hvordan sygdommene viser sig, og hvordan de påvirker dem, der bliver ramt af dem.

 

 
Fordeling i grupperne

 

Rigtig mange mennesker rammes i løbet af deres liv af psykisk sygdom, og næste alle kender nogen, der har været eller er syge. F.eks. regner man med, at ca. 15% af befolkningen på et eller andet tidspunkt i deres liv rammes af depressioner, og 20% rammes af angst af en eller anden form (tal fra Psykiatrifondens hjemmeside www.tabu.dk). Men man kan rammes i forskellige grader: Fra lette tilfælde, der behøver lidt eller slet ingen behandling, til svære tilfælde, hvor patienten må indlægges.

 

Disse tal fra 2006 viser hvor mange, der har været i kontakt med den ambulante (dvs. patienter, der ikke er blevet indlagt) behandling for første gang, og hvilken ICD-10 diagnose de har fået.
Det er altså ikke en samlet tabel over alle psykisk syge i Danmark, men den siger lidt om fordelingen på de forskellige diagnoser.

Organiske psykiske lidelser (F00-F09) f.eks. demens 3661
Psykiske lidelser v. misbrug (F10-F19) f.eks. stoffer og alkohol 511
Skizofreni (F20) 143
Andre skizofrenilignende lidelser(F21-F29) 384
Affektive sindslidelser (F30-F39) f.eks. depression 3813
Nervøse lidelser (F40-F49) f.eks. stress 4910
Adfærdsforstyrrelser (F50-F59) f.eks. spiseforstyrrelser 1009
Personlighedsforstyrrelser (F60-F69) f.eks. tvangshandlinger 897
Mental retardering (F70-F79) 314
Psykiske udviklingsforstyrrelser (F80-F89) f.eks. autisme 1019
Børne-ungdomspsykiatriske lidelser(F90-F98) f.eks. hyperaktivitet 1923
Andet (Øvrige diagnoser) 2024
I alt 20608

(Sammentrækning af tabel 9, Det Psykiatriske Centrale Forskningsregister, Center for Psykiatrisk Forskning).

 

Denne hjemmeside anvender cookies

For yderligere detaljer omkring disse og om hvordan du håndterer dine indstillinger, se vores Cookie Politik.

Jeg accepterer cookies