Historisk smakke i søen

 
Den 2. juli 2014 var en stor dag for Marsvinslauget. Fra Gl. Havn i Middelfart tæt på Lillebæltværftet søsattes den nybyggede to-smakke. Den blev navngivet med en pøs vand fra Lillebælt af Catalina fra Skovgade og fik det stolte navn ”Henner Friiser”, der er skåret fint og beskedent ind i agtertoften.
 
Udover at det var sådanne smakkejoller, som marsvinjægerne benyttede, så har denne jolle sin særlige historie, idet den er  opmålt og bygget ganske nøjagtigt efter en bevaret smakkejolle, der befinder sig på Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg. Denne jolle blev bestilt af en fisker på Lyngs Odde, bygget af Mads Illum på det lokale værft og leveret til brug i 1886. Nu er den gen-bygget på samme værft ud fra de rette håndværkstraditioner.
 
Navnet Henner Friiser stammer fra den historiske roman ”Erik Menveds barndom” skrevet af B.S. Ingemann i 1828. I denne optræder en vigtig figur, formanden for marsvinsjægerne i Middelfart, som forfatteren giver dette navn.
I byen findes i for vejen et hus, der bærer samme navn. (link)
 
Det er Marsvinslauget i Middelfart, der har taget initiativ til projektet og står som ejer af ”Henner Friiser”. Der er velvilligt ydet økonomisk støtte fra Sydfynske Dampskibsselskab, Friluftsrådet og Fiskeri LAG Fyn.


 

 

Medlemmer af Marsvinslauget Bent Jensen, Ulrik Lindegaard og Axel Høyer beundrer bygningen på Lillebæltværftet.

   

 

Smakken med navntrækket i agtertoften.    

 

Catalina døber smakken bistået af sin morfar Anders Nørgaard og Peter Storm, henholdsvis tidligere og nuværende oldermand.    
”Henner Friiser” er dygtig på søen!

Denne hjemmeside anvender cookies

For yderligere detaljer omkring disse og om hvordan du håndterer dine indstillinger, se vores Cookie Politik.

Jeg accepterer cookies