Hermanssønnerne

 


Peder Herman Pedersen (1818-1895) var født i Middelfart og blev stamfar til en stor slægt. Blev gift 1843 i Flensborg med Maren Lauritsen Rugballe.
 
Hans far Peder Jørgensen, kaldet Fænø, var marsvinsjæger og da Peder Herman blev 15 år, fik faderen ham med i lauget, som den yngste nogensinde. Han gik til gengæld for at være den højeste i byen med sine 1 meter og 97 cm. Han sejlede i nogle år og da krigen i 1848 brød ud, meldte han sig til tjeneste, men fik ordre på at overtage lodsbestillingen i Middelfart.
 
Huset i Vestergade lå så nær vandet, at en skonnert under en nordøstenstorm løb en bramrå ind gennem husets loft. Under krigen 1864 skulle han som lods hjælpe marinen i det strømfyldte farvand. En dag, da han skulle lodse panserskibet ”Esbern Snare”, måtte han bede sig fri, da familien skulle holde barnedåb. I stedet kom skibets officerer for at deltage i dåbshandlingen. Efter krigen fik han tilbudt et Dannebrogskors, men han foretrak i stedet en pengegave. Undertiden lodsede han skibe til Flensborg eller Haderslev og gik så til fods hjem.
 
I 1883 kunne Peder Herman Pedersen fejre 50 års jubilæum som medlem af marsvinsjægerlauget.
 
Hans ældste søn Peter faldt over bord fra skonnerten ”Niord” af Middelfart og druknede. De øvrige sønner Herman, Laurits, Hans Albert, Henrik og Peter Christian blev alle fiskere og marsvinsjægere.  De gik under navnet Hermanssønnerne. Henrik og Peter Christian giftede sig med piger, der havde tjent i jægernes stamværtshus ”Løven”. Hans Albert flugte sin far som lods fra 1891 til 1925.
 
Henrik Pedersen (1861-1945) sejlede i 7 år på langfart. I 1881 aftjente han sin værnepligt på korvetten ”Dagmar”, som bl.a. besøgte De vestindiske Øer. Han blev optaget i marsvinsjægerlauget i 1881, men meldte sig ud i 1889, da fortjenesten blev for lille. Han boede i Vestergade og gik under øgenavnet ”Makrelkongen”, da han havde gode evner for dette fiskeri.
  
Peter Herman Petersen, junior, født 1848, havde sammen med broderen Laurits en kvase, lige som Henrik og Hans sammen havde en kvase.
 
Hans Albert Pedersen 1858-1942) gik også til søs og sejlede med tyske skibe på Kina og andre fjerne egne. Hjalp siden faderen i lodseriet og blev optaget i marsvinsjægerlauget.  Var medstifter af Middelfart Dampskibsselskab, der genoptog færgeriet, og medlem af havneudvalget.

Denne hjemmeside anvender cookies

For yderligere detaljer omkring disse og om hvordan du håndterer dine indstillinger, se vores Cookie Politik.

Jeg accepterer cookies