Forskning og undersøgelser

 

Middelfart Museums ansvarsområde er Middelfart kommune, indenfor hvilken museet varetager kulturhistorien for nyere tid. Som det eneste danske statsanerkendte museum har Middelfart psykiatrihistorien som særligt satsningsområde. I de kommende år vil museet, efter aftale med Kulturstyrelsen, arbejde på at udvikle viden og formidling om psykiatrien fra et lokalt til et regionalt og nationalt niveau. I de næste år er museets forskning og undersøgelser derfor fokuseret på det psykiatrihistoriske område. 

 

Center for psykiatriens historie  

I 2015 har museet fået støtte fra Kulturstyrelsens udviklingsmidler til opstarten af Center for Psykiatriens historie. Det er målet at centeret skal kombinere forskning og moderne museumsformidling, der samtidig kan danne afsæt for overvejelser om psykiatrien i dag. Psykiatrihistoriker phd Jesper Vaczy Krag er ansat til at udvikle de første forskningsprojekter, der søges igangsat i de kommende år.  

 

Forskningsprojektet Granatchok 

I 2014 fik Middelfart Museum støtte fra Kulturministeriets Forskningsudvalg til igangsættelsen af forskningsprojektet Granatchok. Den 11. november 2018 er det 100 år siden, at der blev indgået våbenhvile i 1. Verdenskrig. Omkring 35.000 sønderjyder deltog på tysk side. For en del af dem blev våbenhvilen begyndelsen til en dagligdag med psykiske lidelser og en ofte langvarig behandling på psykiatriske hospitaler. Denne historie er hidtil blevet overset og målet med forskningsprojektet er, at foretage en indledende analyse og beskrivelse af de sønderjyske veteraners liv i et psykiatrihistorisk perspektiv. Phd Jesper Vaczy Krag er ansat på projektet i 2015 og vi arbejder på at udvide forskningsprojektet yderligere i de kommende år  

Denne hjemmeside anvender cookies

For yderligere detaljer omkring disse og om hvordan du håndterer dine indstillinger, se vores Cookie Politik.

Jeg accepterer cookies