Middelfart Museum har et særligt fokus på psykiatrihistorie, og vi arbejder på at skabe MIND, der ikke er et klassisk museum, men et aktivt mødested med plads til udvikling af netværk og relationer. Et sted hvor brugergrupper og museumsfaglige samarbejder om at skabe en livsnær og relevant formidling.

Ved at etablere faciliteter, der understøtter netværk og frivillighed på tværs af grupperinger, bliver MIND et inspirerende og nytænkende sted. Her kan man få viden om psykisk sygdom, men også indgå i aktiviteter og fællesskaber, der ikke er særligt defineret ved dette emne.

MIND etableres i en patientbygning på det tidligere sindssygehospital i Middelfart. I udstillingerne kan man gå på opdagelse i historie og nutid og bl.a. få viden om diagnoser, behandlingsformer, livet med psykisk sygdom og skiftende normalitetsbegreber.

I hospitalets underjordiske tunnelsystem, der tidligere fungerede som portørgange, etableres formidlingsoplevelsen MINDWALK. Det er en lydlig og visuel oplevelse, der ”oversætter” typiske symptomer.  Ved at sanseliggøre udvalgte psykiske tilstande og gøre dem forståelige som en kropslig oplevelse søger vi at give de besøgende erfaringer og sprog til at tale mere åbent om psykisk sygdom. MIND og MINDWALK supplerer hinanden, men kan opleves hver for sig.

Læs mere om sponsoraterne til MIND og MINDWALK i højre side.