Faglige mål efter 8. klassetrin


Historie i fortid og nutid


Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til:

 

 •  at give eksempler på samspillet mellem samfundsmæssig udvikling og fællesskaber i relation til politiske partier, fagbevægelse og religiøse bevægelser.
 • at beskrive forskellige former for demokrati, herunder antikkens græske demokrati, det første danske folkestyre i 1800-tallet og parlamentarisme.
 • at fortælle om baggrunden for legitimering af magt og ret, herunder Jyske Lov, Den danske Grundlov og Verdenserklæringen om Menneskerettigheder


Tid og rumUndervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til:

 •  at anvende emner og temaer, som er opført på klassens tidsfrise, som fikspunkter for nye tidsangivne oplysninger.
 • at demonstrere sikker anvendelse af relativ kronologi.
 • at forklare betegnelser for tidsepoker som renæssance, enevælde, folkestyre og industrialisering og forstå deres eventuelle indbyrdes overlapninger

Fortolkning og formidling

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til:

 

 • at gengive hovedindholdet af en historisk fremstilling og angive, hvad der er faktuelle informationer, og hvad der er forklaringer og fortolkninger.
 • at formulere historiske spørgsmål som udgangspunkt for gruppedrøftelser.
 • at diskutere forskellige værdier og argumentere for egne holdninger til historiske problemstillinger
  formulere historiske fortællinger, hvori personerne udtrykker holdninger til historiske begivenheder.

 

Faglige mål efter 9. klassetrin

 

Historie i fortid og nutid

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at forklare udviklings- og forandringsprocesser fra Danmarks historie, som knytter sig til samfundsborgeres tilværelse under eneherredømme og folkestyre


Tid og rum

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at demonstrere overblik over længerevarende tidsforløb
drøfte forskellige former for konfliktløsning i fortidens og i nutidens samfund
give eksempler på nyhedsmediers vurderinger af aktuelle begivenheder og redegøre for, hvordan de er bundet til den tid, vi lever i.


Fortolkning og formidling

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at berette sammenhængende om historiske begivenheder på baggrund af indsamlede oplysninger fra flere kilder, formulere historiske problemstillinger som udgangspunkt for projektarbejde
tage stilling til pålideligheden af kildemateriale, bl.a. fra internettet, give eksempler på begivenheder og samfundsforandringer, der kan forklares ud fra værdier og holdninger, som er fremherskende i en tidsepoke.

 


Samfundsfag og mål efter 9. Klasse


Der arbejdes samfundsfagligt, "når eleverne f.eks. med udgangspunkt i et emne formulerer faglige spørgsmål og problemstillinger, anvender samfundsfaglige metoder, f.eks. indsamler materiale fra forskellige kilder som bøger, tidsskrifter, aviser, organisationer og databaser samt interview af relevante personer, analyserer, fortolker og vurderer indsamlede oplysninger i forhold til den opstillede problemstilling og under anvendelse af begreber fra faglige discipliner".

(Undervisningsvejledningen for samfundsfag)

Følgende mål fra faget vil der kunne arbejdes frem imod efter 9 klasse gennem materialet "Fra dåre til patient".

 

Menneske og stat

 • Redegøre for hovedlinierne i det danske demokratiske system og dets historie.

Menneske og samfund

 • Beskrive, hvordan det enkelte menneske indgår i forskellige grupper og fællesskaber.
 • Give eksempler på, hvordan gruppetilhørsforhold danner grundlaget for det enkelte menneskes normer og værdier.
 • Gøre rede for hovedtræk i udviklingen fra landbrugssamfund.

Denne hjemmeside anvender cookies

For yderligere detaljer omkring disse og om hvordan du håndterer dine indstillinger, se vores Cookie Politik.

Jeg accepterer cookies