Center for psykiatriens historie

 

 

 

Middelfart Museum fik i 2014 støtte fra Kultursstyrelsens udviklingsmidler til oprettelsen af ”Center for psykiatriens historie”. Formålet med projektet er at danne et center, der integrerer museumsvirksomhed, historisk forskning og information vedr. nutidige problemstillinger i psykiatrien. Centeret består af et samarbejde mellem Middelfart Museum, Medicinsk Museion og Psykiatrien i Region Syddanmark ved PsykInfo. Ph.D. Jesper Vaczy Kragh og museumsleder Maiken Nørup står for udviklingen af centeret i 2015. I dette år er det målet at etablere nye samarbejdsrelationer og udarbejde ansøgninger til forsknings- og formidlingsprojekter indenfor det psykiatrihistoriske område.                                                                                                        

 

I Danmark er der særligt gode muligheder for at skabe forskning i psykiatriens historie, som også vil kunne markere sig stærkt internationalt. I modsætning til andre lande, hvor psykiatriske arkiver enten er gået tabt, ikke er blevet indsamlet eller er utilgængelige (pga. regler om beskyttelse af personfølsomme oplysninger), er samtlige psykiatriske arkiver blevet bevaret af Statens Arkiver og Stadsarkiverne, og disse kan anvendes i forbindelse med forskningsprojekter.                                                                                                                                   

 

Samtidig har der i Danmark været en meget aktiv indsats mht. indsamling af genstande fra psykiatrien, således at der på alle de tidligere psykiatriske statshospitaler er blevet oprettet historiske samlinger. Det er målet med det psykiatrihistoriske center at udnytte dette enestående potentiale og kombinere forskning og moderne museumsformidling, der samtidig kan danne afsæt for overvejelser om psykiatrien i dag. På længere sigt er det ambitionen at etablere et center, der på baggrund af de unikke kilder og samlinger vil have en markant rolle internationalt i forhold til forskning og udstillinger om psykiatriens historie. Samtidig er det en vigtig del af centerets virksomhed at vise, at psykiatrien var – og er – en vigtig del af den danske velfærdsstat og skal forstås i relation til denne. Det er således en ambition med centeret ikke kun at kunne bidrage til viden om psykiatriens udvikling, men også til de danske museers påbegyndte arbejde med velfærdsstatens kulturarv.

Denne hjemmeside anvender cookies

For yderligere detaljer omkring disse og om hvordan du håndterer dine indstillinger, se vores Cookie Politik.

Jeg accepterer cookies