Behandling

 

Siden 1950 er der sket meget med behandlingsmulighederne for psykisk sygdom. Det helt store gennembrud kom med opdagelsen af medicinske præparater, der kan dæmpe symptomerne ved nogle af de mest alvorlige psykiske sygdomme. Samtidig er den terapeutiske behandling blevet udviklet, og i dag findes et mangfoldigt udbud af behandlingstilbud, der benytter sig af forskellige tilgange til sygdommen.
Overordnet set er behandlingstilbuddene til psykisk syge i dag en blanding af medicinsk og psykoterapeutisk behandling. Nogle patienter er så syge, at de kræver indlæggelse, men langt de fleste bliver behandlet ambulant (dvs. uden indlæggelse), enten gennem distriktspsykiatrien eller ved egen praktiserende læge.

I 2006 var 22.853 personer indlagt på et psykiatrisk hospital i Danmark. Heraf var 291 børn under 14 år.
(Tal fra: Center for Psykiatrisk Forskning)

 

I dag regner man med, at et meget stort antal mennesker i Danmark har en eller anden form for psykisk sygdom. Psykiatrifonden skønner, at der i Danmark er flere end 400.000 mennesker med en psykisk sygdom. For mange er det noget, der er et problem i en periode, for andre er den psykiske sygdom noget, de skal lære at leve med hele livet.


 

Denne hjemmeside anvender cookies

For yderligere detaljer omkring disse og om hvordan du håndterer dine indstillinger, se vores Cookie Politik.

Jeg accepterer cookies