Middelfart Stadsarkiv

Middelfart Stadsarkiv tager i henhold til Arkivloven vare på kommunens papirdokumenter skabt i perioden fra 1868 til i dag. Dokumenterne stammer fra den nuværende Middelfart Kommune samt fra de tidligere kommuner, der har eksisteret inden for den nuværende kommunes geografiske område. Stadsarkivet administreres af Middelfart Museum og Byarkiv i Algade 8.

Læs mere om Middelfart StadsarkivHør arkivleder Kristian Buhl Thomsen fortælle om Stadsarkivet på Middelfart Lokal TV:


(starter automatisk ved 2:41).

 

 

Middelfart Byråd i 1907, ukendt fotograf.

 

Hør arkivleder Kristian Buhl Thomsen fortælle om arkivalier på Stadsarkivet på Middelfart Lokal TV

(starter automatisk ved 16:04).

 

 Koncert på Vestre Skole i 1950. Foto: Aage Petersen.