Peter Storm fortæller i Café Inga

Peter Storm har udvalgt en række litterære tekster, der både berører den store Danmarkshistorie og den nære lokalhistorie. Det er blevet til et program på 10 torsdage sideløbende med museets udstilling ”Historier fra Middelfart”. 

I Café Inga, Algade 8. Kl. 14.00 - 14.30. 

FRI ENTRÈ.


 

PROGRAM:

 

Torsdag d. 15. Juni

”På den såkaldte Grimmermosebro, under Hindsgavls vænger ved Middelfart, var der en aften i maj måned 1285 en hel del sømænd og marsvinsjægere forsamlet… Sådan indleder B.S. Ingemann sin historiske roman ”Erik Menveds barndom”. 

 

Torsdag d. 22. Juni

Malerparret Agnes og Harald Slott-Møller vendte flere somre omkring 1900 tilbage til Middelfart, hvor især Agnes Slott-Møller levede sig ind i landskaberne for at skabe sine kendte folkevisemalerier.Vi følger hendes tanker om sit arbejde og hendes nedskrevne beskrivelser af byen og landskaberne. Det er nogle drømmende hop tilbage til folkevisernes tid.

 

Torsdag d. 20. Juli

I 1504 stiger dronning Christine, gift med kong Hans og mor til Christian 2. ud af sin karet ved det beskedne Sankt Gertruds kapel udenfor Middelfart. Hun tænder her et lys og lægger nogle skilling i blokken. Peter Storm læser op af sin lokalhistoriske roman ”Det hellige blod”.

 

Torsdag d. 27. Juli

”Historien beretter kortelig om kongens tungeste nat. Det var den tiende februar 1523, tvivlens og fortvivlelsens nat; den stammede ned fra den syvende november 1520, da kongens kraft faldt.”Johannes V. Jensens berømte roman ”Kongens fald” udspiller sit mest skæbnesvangre kapitel om Christian 2.’s tungeste nat på Lillebælt ved Middelfart. 

 

Torsdag d. 10. August

Det sejrrige udfald fra fæstningen i Fredericia den 6. juli 1849 berørte også Middelfart og Vestfyn. General de Meza var indkvarteret på det skønne Hindsgavl og deltog i spidsen for udfaldet. Han overlevede og vendte dagen efter slaget tilbage til Hindsgavl.Om disse dramatiske dage har Peter Storm begået den lille roman ”Mathildes kyststol” med undertitlen krig og kærlighed. 

 

Torsdag d. 24. August

Forfatteren Otto C. Fønss blev født 1853 i Middelfart – nærmere betegnet i præstegården i Søndergade. Han har skrevet erindringer fra barneårene – ikke mindst krigsåret 1864.Otto C. Fønss: ”I de unge Aar”, 1902.

 

Torsdag d. 7. September

Henrik Pontoppidan var en af de kendte forfattere, der bidrog til Galschiøts værk ”Danmark i Skildringer” fra 1893. Han havde til opgave at portrættere Vestfyn. Han indleder med den skønneste beskrivelse af Middelfart.Pontoppidan benyttede kort efter dette stof til den løsslupne roman ”Den gamle Adam”, som man godt kan kalde sjov på badehotellet.

 

Torsdag d. 21. September

Herman Bang havde fuld fart på sit kunstnerliv og var også i nogen grad jaget vildt, fordi han var homoseksuel. Han søgte i sommeren 1882 arbejdsro på Behrendts Hotel i Brogade, hvor han skrev på romanen ”Fædra”. Vi følger ham i denne periode i Middelfart brevveksling og journalistiske artikler. 

 

Torsdag d. 5. Oktober

En del af sine drengeår tilbragte Johannes Buchholtz i faderens særprægede og hjemmebyggede hus på den nuværende Gl. Banegårdsvej. Han blev en af sin tids mest læste forfattere. Han har begået to romaner, der bygger på sjovt og genkendeligt stof fra Middelfart. Vi kigger med i romanen ”Clara van Haags mirakler”, der udkom i 1916.

 

Torsdag d. 12. Oktober

Jo Jacobsen går ikke sådan i glemmebogen. For ikke længe siden udgav Dorte Chakravarty en biografi om den spændende forfatter og debattør, der forstod at iscenesætte sig i kraftig mediedebat. Hun er født 1884 i Teglgård, som datter af en åleskipper, og siden gift med brygger Vagn Jacobsen fra Carlsberg.Hun har skrevet et litterært værk om marsvinjagten og dens personligheder i bogen ”Marsvinsjægerne”, der giver et ret præcist indblik i det særlige miljø.