Fyraftensmøder i Museumsforeningen 2017

Arrangementerne er uformelle sammenkomster, hvor man over en kop kaffe kan høre spændende historier fra inviterede foredragsholdere.

 

Planer, nedrivning og bevaring i
Middelfarts bykerne 1939-1983 

Tirsdag den 7. februar 2017, kl. 16.30 i Kirkehuset, Algade 3, Middelfart.

Foredragsholder: Museumsinspektør Kristian Buhl Thomsen, Middelfart Museum  

 

Fra 1939 til 1983 førte en statslig og kommunal saneringspolitik i mange danske byer til omfattende nedrivninger af gamle huse. I Middelfart gik det anderledes. Her blev den historiske bykerne med bygningskulturelle værdier bevaret. Foredraget vil berette om udviklingen i Middelfart med et perspektiv til andre danske byer. 

 

 

 

Modstandsbevægelsen 1943-45 på Vestfyn 

Tirsdag den 7. marts 2017, kl. 16.30 i Kirkehuset, Algade 3, Middelfart 

Foredragsholder: Henning Meyer Mortensen, Nørre Aaby  

 

Foredraget bygger på beretninger fra mennesker, der deltog i modstandsarbejdet på Vestfyn. Bl.a. fortælles om en sprængningsaktion i Kauslunde og en vellykket nedkastning af våben ved Søndergårde. I slutningen af 1944 og begyndelsen af 1945 intensiveres modstanden, og i februar skal den første våbennedkastning finde sted på Vestfyn ved Fønsvang Mølle. I foredraget indgår også beretningen om Gestapos arbejde med at optrævle den vestfynske modstandsbevægelse.   

 

 

Den Ny Lillebæltsbro

Tirsdag den 4. april 2017, kl. 16.30 

Foredragsholder: Peter Holt, Vejdirektoratet 

 

Mødested: Den Ny Lillebæltsbro`s ankerblok på Fynssiden ved Strandvejen med adgang inden for indhegningen under broen. 

Tilmelding: Efter først-til-mølle-princippet på Middelfart Museum på tlf. 6441 4741 og senest 28.3.2017 Max. 25 deltagere. Pr. 17-03-2017 ALT OPTAGET.

Gangbesværede har ikke mulighed for at komme ned i ankerblokken Af sikkerhedsmæssige årsager skal tilmelding med oplysninger om deltagernes navn, adresse og mobiltelefonnummer sendes til Vejdirektoratet.   

Foredraget bygger på fortællinger om broens historie, tekniske data og vedligeholdelse.  

 

 

 


 

 


 

 

 

 

 
 

 

Ønsker du at vide mere om fyraftensmøderne -  Kontakt Museumsforeningen >>