Middelfart Stadsarkiv

Siden april 2016 har Middelfart Museum og Byarkiv medvirket til etableringen af Middelfart Stadsarkiv, hvis formål er at tage vare på papirdokumenter skabt af den kommunale forvaltning fra 1869 til i dag. Dokumenterne stammer fra den nuværende Middelfart Kommune samt fra de tidligere kommuner, der har eksisteret inden for den nuværende kommunes område.


Der kan læses mere om den historiske udvikling af den lokale kommunale forvaltning her.


Stadsarkivets årsberetning 2016-2017 kan læses her.


Read about Middelfart Municipal Archive here.