Henner Friisers Hus i Brogade

Nye udstillinger i byens gamle hus.

 

I stueetagen tager historien udgangspunkt i selve renæssancehuset og dets placering i den gamle bydel. Her fortælles om tiden hvor huset var gæstgiveri og om hvilken by, det var man mødte, hvis man som rejsende kom hertil omkring år 1800.

På 1. sal er det de gode historier fra Middelfart, der er i centrum.

Historien om marsvinjagten har fået plads til at brede sig. 

Udstillingen retter sig især mod børn, der kan undersøge marsvindukker i naturlig størrelse, lære om marsvinets biologi i tegninger eller prøve lykken som marsvinjægere i et nyt interaktivt spil. 

Find Henner Friisers 11 hemmeligheder - får udleveret et ark med spørgsmål og gå på jagt efter nøglerne og find svarene.
 

På den øverste etage skal vi fortælle historien om hvordan Middelfart by og omegn har udviklet sig frem til i dag - men denne historie må vente lidt endnu, da museet først skal rejse midler til denne etape.  

 

 

           

Marsvinudstilling for børn med bl.a. marsvin i naturlig størrelse og interaktivt spil.

 

 

           

De gode historier fra Middelfart.                                               Om marsvinjægerne.

 

Udstillingerne i Henner Friisers Hus er udviklet på baggrund af forskellige målgruppers input til en god museumsoplevelse. Disse målgrupper medvirkede til at udvikle udstillingskonceptet helt tilbage i 2009, men da Henner Friisers Hus trængte til en gennemgribende restaurering, er det først nu, selve arbejdet med de faste udstillinger er i gang. 

 

De nye udstillinger i stueetagen og 1. sal i Henner Friisers Hus åbnede 17. april 2015, mens udstillingen på øverste etage må afvente lidt endnu.  

 

Udstillingen i stueetagen er støttet af Erhvervsstyrelsens Erindringsmøntmidler mens udstillingen om marsvin og marvinjagten er støttet af Den Europæiske Fiskerifond og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og Fiskeri LAG Fyn, 15. juni Fonden samt Friluftsrådet. 

 

Åbningstider >>

 

               

 

 

     

 

 

Den Europæiske Fiskerifond


 

Danmark og Europa investerer i
bæredygtigt fiskeri og akvakultur

 

 

 

 

Alene som monument over 1500-tallets borgerhuse er Henner Friisers Hus et besøg værd. Ikke mindst husets "fine" rum, Salen, med de originale kalkmalerier fra 1500-tallet er en detalje, som kun sjældent findes bevaret i verdslige bygninger fra denne periode. 

 

 

Restaurerings perioden 

 

Konservatorerne er nu færdige med restaureringen af kalkdekorationerne i Henner Friisers Hus. Vægfelter med løst pudslag er blevet sikret, beskadigede dele af dekorationerne er opmalet og alle flader blevet afrenset. På billedet ses konservator Anne Marie Stensberg ved et af de særligt interessante vægfelter. Under arbejdet kunne hun nemlig konstatere at tre af de dekorerede felter har et oprindeligt pudslag, der formodes at stammer fra husets første tid. De øvrige dekorationer blev rekonstrueret i forbindelse med Nationalmuseets restaurering af huset i 1928.

 

 

 

I de forløbne uger er væggene i Henner Friisers Hus blevet afrenset for maling og murerne er nu færdige med at kalke væggene. I forbindelse med Nationalmuseets restaurering af bygningen i 1928 valgte man at fremhæve det indre bindingsværk ved at male det blåt. Undersøgelser har vist, at bindingsværket oprindeligt har været ubehandlet og sandsynligvis var kalkede. Derfor har restaureringsarkitekt Jørgen Ganshorn valgt at hvidkalke vægge og træværk for at komme tættere rummenes oprindelige karakter.

 

 

 

 

 

2014

Udstillingen "Middelfart købstad under Napoleonskrigene" i Henner Friisers Hus >>

Udstillingen er nu lukket.